รับทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

ขั้นตอนการทำเว็บไซต์

แนวทางและขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการสร้างเว็บไซต์เสร็จสิ้น เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของรธุรกิจและตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

พูดคุย

พูดคุยสอบถามรายละเอียดความต้องการ เช่น รูปแบบเว็บไซต์ ฟังก์ชัน และราคา

ขั้นตอนที่ 1

ใบเสนอราคา

จัดส่งใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาตามขอบเขตงานที่ตกลงกันไว้

ขั้นตอนที่ 2

มัดจำ 50%

ก่อนเริ่มต้นงานออกแบบเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องชำระเงินมัดจำ 50% ของราคางาน

ขั้นตอนที่ 3

ออกแบบเค้าโครง

เริ่มดำเนินการออกแบบเค้าโครงเว็บไซต์ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับเงินมัดจำ

ขั้นตอนที่ 4

ปรับปรุงแก้ไข

ปรับปรุงแก้ไขหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจและตรงต่อความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 5

ส่งมอบ

สอนการใช้งานเว็บไซต์ ดูแลตลอดการใช้งาน ลูกค้าชำระส่วนที่เหลือ 50%

ขั้นตอนที่ 6